Οι ασκήσεις είναι με την νέα ύλη. Λείπουν περισσότερες ασκήσεις σε κύλινδρο, πρίσμα, αλλά μπορείτε να καλυφτείτε από τις ασκήσεις που είναι ήδη αναρτημένες καθώς και από τα διαγωνίσματα προσομοίωσης. Καλό διάβασμα!

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΕΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β