Υπάρχει μια σειρά με την οποία προχωράει η ύλη , συνεπώς και οι αντίστοιχες συμπληρώσεις και ασκήσεις. Σας παραθέτω τα αρχεία με αρίθμηση για να είναι πιο εύχρηστα. Στις περισσότερες ασκήσεις, υπάρχουν και οι απαντήσεις τους για να μπορείτε να ελέγξετε (ή και να με διορθώσετε σε κάποια λάθη που εντοπίσατε!). Η ύλη είναι αυτή που ίσχυσε για το σχολικό έτος 2018-19 και που λογικά θα παραμείνει η ίδια. Τα φύλλα Α1-και Α13 έχουν κατά βάση ασκήσεις, ενώ τα ΘΑ1, ΘΑ2 και ΘΑ3 περιλαμβάνουν θεωρία και λειτουργούν και ως φύλλα εργασίας. Αντίστοιχα για τα αρχεία Γ1-Γ6 και ΘΓ-1 -και ΘΓ5. Αν υπάρχουν συνάδελφοι που επιθυμούν τα αντίστοιχα αρχεία σε επεξεργάσιμο word, ας μου στείλουν ένα mail στο: b.bakouros@gmail.com .

Α1-ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟΎΣ

Α2 – ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΙΑ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α3- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Α4- ΚΛΑΣΜΑΤΑ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ , ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Α5 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Α6 – ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α7 – Ασκήσεις σε πρόσθεση-παρενθέσεις

Α8 -Βασικά φύλλα εργασίας σε πράξεις με ρητούς

Α9 – Πινακάκια σε πράξεις ρητών με απαντήσεις

Α10 – ΠΡΑΞΕΙΣ ΞΑΝΑ

Α11 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Α12 – ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ

Α13 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ

ΘΑ1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1,2

ΘΑ2 – ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΡΗΤΩΝ ΜΕ ΕΚΘΕΤΗ ΦΥΣΙΚΟ

ΘΑ3 – ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ, θεωρία

Γ1 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΓΩΝΙΩΝ

Γ2- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Γ3 -Επαναληπτικές ασκήσεις Σωστού ή Λάθους στη Γεωμετρία της Α

Γ4 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ

Γ5 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

Γ6 – ΑΣΚ. ΣΕ ΠΑΡ. ΕΥΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΘΡ. ΓΩΝΙΩΝ 19

ΘΓ1- ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α΄

ΘΓ2 – ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΨΗ-ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

ΘΓ3 – ΟΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ Α

ΘΓ4 – ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟ

ΘΓ5 – ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ