Αποφάσισα να ξεχωρίσω την Άλγεβρα από τη Γεωμετρία – οι ώρες καλύπτουν τώρα μέχρι και το 6ο κεφάλαιο. Ο επίσημος προγραμματισμός του Υπουργείου είναι για 34 ώρες , εμένα βγαίνουν 36 , αμελητέα διαφορά νομίζω. Ευπρόσδεκτες  διορθώσεις-ενστάσεις-παρατηρήσεις. Πιστεύω σε μερικές ημέρες θα έχω συμπληρώσει και τη Γεωμετρία.

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ ΑΝΑ ΩΡΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ Α

φυλλο εργ. σε διαιρετότητα

1ο τεστ Άλγεβρα Α

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ α΄

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ

ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΣ Α

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ α΄

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ, θεωρία

ΤΕΣΤ ΣΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ

ΤΕΣΤ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΕΣ-ΜΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ Α